دوغ نعنایی - سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان

1/5 لیتری

250 سی سی

دوغ نعنایی

دوغ فرآورده ای حاصل از شیر است که از اختلاط ماست و آب با نسبت های مختلف و افزودن نمک تهیه میشود و برای طعم دار کردن آن از اسانس های سبزیجات معطر ازقبیل کاکوتی نعناع پونه استفاده میکنند.دوغ تامین کننده یک چهارم نیاز روزانه بدن به کلسیم و حاوی ویتامین های ب2 ب 12 ب6 است و از این رو قوی کننده استخوان ها میباشد وجود باکتری های مفیدی چون استرپتوکو کوس تر مو فیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ اثرات بسیار مفیدی بر سلامت دستگاه گوارش دارد و مانع رشد ارگانیسم های مضر میشوند.

1/5 لیتری

250 سی سی

دوغ فرآورده ای حاصل از شیر است که از اختلاط ماست و آب با نسبت های مختلف و افزودن نمک تهیه میشود و برای طعم دار کردن آن از اسانس های سبزیجات معطر ازقبیل کاکوتی نعناع پونه استفاده میکنند.دوغ تامین کننده یک چهارم نیاز روزانه بدن به کلسیم و حاوی ویتامین های ب2 ب 12 ب6 است و از این رو قوی کننده استخوان ها میباشد وجود باکتری های مفیدی چون استرپتوکو کوس تر مو فیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ اثرات بسیار مفیدی بر سلامت دستگاه گوارش دارد و مانع رشد ارگانیسم های مضر میشوند.

دوغ سنتی

در حال بروزرسانی