انواع دوغ بدون گاز

1/5 لیتری نعنایی

1/5 لیتری سنتی

250 سی سی

2/5 لیتری نعنایی