شیر پاستوریزه - شیر - سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان
شیر - سیاحت 7 -آریا پاک سپاهان - لبنیات

900 گرمی پاکتی

یک لیتری

شیر - سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان - لبنیات
  • شیر پرچرب سبب کنترل اشتها می‌شود

  • شیر سبب تقویت استخوان و دندان می‌شود

  • سبب جلوگیری از دیابت می‌شود

  • سبب سلامت قلب می‌شود​​​​​​​